Monday, 26 March 2012

Sumber tamadun Islam


 1. Al-Quran
  • Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan sumber utama kepada kelahiran tamadun Islam. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril a.s. Al-Quran mengandungi syariat Islam yag merangkumi semua aspek kehidupan, ketuhanan, ibadah, alam ghaib dan sebagainya.
Al-Quran

 1. Al-Sunnah
  • Sunnah adalah setiap perkara yang meliputi perkataan, perbuatan dan sifat keperibadian Nabi Muhammad SAW. 
  • Sunnah berperanan sebagai pentafsir Al-Quran serta menjelaskan perkara-perkara yang terkandung di dalam Al-Quran.
 2. Al-Ijtihad
  • Ijtihad merupakan penyelidikan yang dilakukan para ulama mujtahidin sebagai satu inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan semasa umat Islam sekiranya perkara tersebut tidak disentuh oleh Al-Quran mahupun Sunnah.

0 comments:

Post a Comment